Làm sao để học viên không nghỉ giữa chừng?

Làm sao để học viên không nghỉ giữa chừng? – HOW TO KEEP YOUR STUDENTS FROM DROPPING OUT! Vào năm 2014, sau một thời gian tự dạy tiếng Anh ở nhà, Mr. Bách được nhận vào làm trợ giảng ở ILA. Dù đã có chút ít kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho mấy đứa nhóc […]