Cách dạy đọc hiểu hiệu quả

HOW TO TEACH READING COMPREHENSION – Cách dạy đọc hiểu hiệu quả Trong “bộ tứ” Nghe-Nói-Đọc-Viết, thì Đọc (Reading) là kỹ năng thường được các thầy cô chúng ta tập trung vào giảng dạy khá nhiều trên lớp, vì hầu hết các sách giáo trình đều có phần Reading, và đây cùng là kỹ năng […]