Cách dạy kỹ năng Writing hiệu quả

Writing là một trong bốn kỹ năng quan trọng nhưng cũng rất khó để giảng dạy. Dưới đây là gợi ý activites để giờ dạy Writing hiệu quả, phù hợp nhiều levels.