Speaking And Reading Activities

Travel and tourism is a collection of questions and pictures intended to stimulate discussion. It is made for advanced students but could be adapted to any level, and basically this is what it was primarily made for. I hope you and your students will enjoy it as much as we did.

Chủ đề du lịch và ngành du lịch là 1 danh sách những câu hỏi và hình ảnh sẽ khuyến khích khả năng nói, thảo luận của học viên. Nó được dành cho học viên khá giỏi nhưng có thể phù hợp với bất cứ trình độ nào. Và cơ bản vẫn là dành cho những nội dung chính về du lịch. Hy vọng các bạn và học sinh của bạn sẽ yêu thích nó như chúng tôi. 

Nguồn: busyteacher.org

 

Elementary worksheet consisting of 21 riddles. Students or teams of students read the riddles to each other and the other team has to guess. Focuses on reading aloud, pronunciation, listening, listening comprehension and team work.

Enjoy!

Trò chơi dưới đây sẽ có một bản thảo với 21 câu đố về động vật. Những học viên, hoặc nhóm học viên sẽ đọc câu đố cho những nhóm học viên khác. Những nhóm học viên khác phải đoán xem con vật ấy là gì. Tập trung vào đọc to, phát âm, nghe hiểu và làm việc tập thể.
Chúc mọi người vui vẻ.


Là trung tâm chuyên đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Chuyên nghiệp và Cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL tại Việt Nam.

Với khóa học TESOL Premium dành cho những học viên có mong muốn cải thiện khả năng giảng dạy và tiếp xúc với những kiến thức, phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và kết quả thực sự.

Chúng tôi còn đặt tâm vào sự phát triển về cảm xúc lẫn tinh thần của học viên. Để mỗi học viên tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên Tiếng Anh có TÂM – TẦM – TÀI.

Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển tích cực của bạn – một giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp thực thụ nói riêng cũng như việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nói chung.

Tìm hiểu Khóa học TESOL Premium