Guess The Animal

This is another vocabulary worksheet on animals for beginners. It’s very easy. Students have to look at the pictures and write the names under the pictures of ZOO animals. There are sixteen names of very popular animals and sixteen pictures with their images. Have fun! 🙂

Đây là một bản từ vựng về động vật dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Nó rất đơn giản. Những học viên phải nhìn vào những bức tranh và viết ra tên bên dưới bức tranh của động vật đó. Sẽ có 16 cái tên của những động vật rất phổ biến và 16 bức hình với ảnh của chính động vật đó. Chúc mọi người chơi vui vẻ.

Nguồn: busyteacher.org

Link tải game:
https://drive.google.com/file/d/1oATeH47thidzeHf8dHCUxdbhzq4rXeta/view?usp=sharing

 

Là trung tâm chuyên đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Chuyên nghiệp và Cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL tại Việt Nam.

Với khóa học TESOL Premium dành cho những học viên có mong muốn cải thiện khả năng giảng dạy và tiếp xúc với những kiến thức, phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và kết quả thực sự.

Chúng tôi còn đặt tâm vào sự phát triển về cảm xúc lẫn tinh thần của học viên. Để mỗi học viên tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên Tiếng Anh có TÂM – TẦM – TÀI.

Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển tích cực của bạn – một giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp thực thụ nói riêng cũng như việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nói chung.

Tìm hiểu Khóa học TESOL Premium