Powerpoint cho giờ Speaking: Role play in a restaurant

Bài giảng powerpoint này sẽ cung cấp cho người học từ vựng và những câu mẫu cần thiết khi thực hành speaking trong môi trường nhà hàng thực tế.  

Nội dung của bài dạy được chia thành 3 phần chính: 

  • Role-play (a waiter or waitress) 
  • Group writing 
  • Group presentation

Powerpoint cung cấp những mẫu câu cơ bản khi đặt món và ghi món ăn trong nhà hàng

Tên những món ăn thường gặp trong nhà hàng

Những mẫu câu cơ bản khi giao tiếp trong nhà hàng

Giáo viên chia lớp thành nhóm cùng chia sẻ và trình bày trước lớp những món ăn 
và thức uống sở thích khi đến nhà hàng

Là trung tâm chuyên đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Chuyên nghiệp và Cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL tại Việt Nam.

Với khóa học TESOL Premium dành cho những học viên có mong muốn cải thiện khả năng giảng dạy và tiếp xúc với những kiến thức, phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và kết quả thực sự.

Chúng tôi còn đặt tâm vào sự phát triển về cảm xúc lẫn tinh thần của học viên. Để mỗi học viên tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên Tiếng Anh có TÂM – TẦM – TÀI.

Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển tích cực của bạn – một giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp thực thụ nói riêng cũng như việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nói chung.

Tìm hiểu Khóa học TESOL Premium