Song Worksheet: Hello by Adele (Present Perfect)

This Adele’s song is a perfect activity for the present perfect tense revision and introduction. The worksheet contains the original lyrics where your ss have to fill in the blank spaces, some discussion questions and a small test fr present perfect. It’s even suitable for elementary students!

Bài hát này của Adele là một hoạt động tuyệt vời cho việc ôn tập và giới thiệu về thì Hiện Tại Hoàn Thành. Một tờ giấy bao gồm bài tập sẽ chứa lời bài hát và sẽ bị trống ở một vài chỗ. Nhiệm vụ của học sinh là phải điền vào những khoảng trống đó. Sẽ có một vài câu hỏi cho việc thảo luận và một bài kiểm tra nho nhỏ về thì hiện tại hoàn thành. Nó còn thích hợp với cả học viên sơ cấp.

 Nguồn: busyteacher.org

Là trung tâm chuyên đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Chuyên nghiệp và Cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL tại Việt Nam.

Với khóa học TESOL Premium dành cho những học viên có mong muốn cải thiện khả năng giảng dạy và tiếp xúc với những kiến thức, phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy và kết quả thực sự.

Chúng tôi còn đặt tâm vào sự phát triển về cảm xúc lẫn tinh thần của học viên. Để mỗi học viên tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên Tiếng Anh có TÂM – TẦM – TÀI.

Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển tích cực của bạn – một giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp thực thụ nói riêng cũng như việc dạy và học Tiếng Anh ở Việt Nam nói chung.

Tìm hiểu Khóa học TESOL Premium